Skąd mamy Twoje dane, kto jest ich administratorem i jak się skontaktować z nami w sprawie Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych jest Studio Bexa Anna Błaszczak-Wójcik, ul. Karola Miarki 2, 41-940 Piekary Śląskie, NIP: 4980187623.
Jeżeli chcesz się z nami skontaktować, żeby uzyskać informację o przetwarzaniu Twoich danych osobowych napisz do nas na adres sklep@lemurart.pl lub na adres pocztowy Studio Bexa, ul. Karola Miarki 2, 41-940 Piekary Śląskie.
Twoje dane osobowe które przetwarzamy, otrzymaliśmy od Ciebie podczas zakładania konta, składania zamówienia w naszym sklepie, wyrażenia chęci zapisu do naszego newslettera w serwisie www.lemurart.pl lub zostały zebrane przez nas podczas Twojej aktywności na naszym serwisie internetowym.

Jaka jest podstawa prawna i cel przetwarzania Twoich danych osobowych przez Studio Bexa?

Celem podstawowym przetwarzania Twoich danych osobowych jest wykonanie zobowiązań z wiążącej nas umowy oraz realizacji składanych przez Ciebie zamówień i usług świadczonych drogą elektroniczną w www.lemurart.pl.
Przetwarzamy Twoje dane osobowe abyś mógł w pełni korzystać z serwisu www.lemurart.pl, zakładać i zarządzać swoim kontem, rozwiązywać techniczne problemy, abyśmy mogli obsługiwać zapytanie które do nas kierujesz np. przez formularz kontaktowy czy e-mail oraz kontaktować się z Tobą w celu realizacji świadczonych przez nas usług.

Przepisy prawa rachunkowego i podatkowego również wymagają od nas przetwarzania Twoich danych. Na podstawie przekazanych przez Ciebie danych wystawiamy dla Ciebie faktury za zakupione produkty i usługi. Będziemy przetwarzać Twoje dane również na potrzeby ewentualnych kontroli podatkowych, którym możemy być poddani.

Przetwarzamy również Twoje dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu www.lemurart.pl w następujących celach:
- zapewnienie obsługi usług płatniczych
- analizowania Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników na naszej stronie internetowej w celu rozwijania i poprawy jej funkcjonalności
- zapewnienie bezpieczeństwa serwisu internetowego
- kontaktowanie się z Tobą w dozwolonych przez Ciebie działaniach marketingowych w szczególności przez e-mail i telefon
- realizacji programu lojalnościowego
- prowadzenie analiz statystycznych
- archiwizacyjnych, przez określony przepisami czas, w celu zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
- windykacja należności; prowadzenie postępowań, arbitrażowych, sądowych i mediacyjnych

Jeśli wyrazisz na to zgodę to przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:
- zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron internetowej
- organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział
- wysyłania Tobie e-mailem newslettera oraz informacji  marketingowych

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wyrazić oraz odwołać w dowolnym momencie kontaktując się z nami lub poprzez serwis www.lemurart.pl

Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzania danych?

Zapewniamy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z RODO, czyli prawo sprostowania, dostępu, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia Twoich danych, prawo do ich przenoszenia i niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Możesz do nas napisać w sprawie uprawnień dotyczących danych osobowych o:
- sprostowanie czyli poprawienie danych gdy zauważysz, że Twoje dane są niepoprawne lub niekompletne
- usunięcie danych przetwarzanych, gdy nie będą one już niezbędne do realizacji zamówienia
- ograniczenie przetwarzania (np. zaprzestania operacji na danych lub nieusuwanie danych)
- dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz kopię danych)
- przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Ciebie (w ramach określonych przez art. 20 RODO)

Z wszystkich praw możesz również skorzystać logując się na Twoje konto w naszym sklepie, przechodząc do zakładki "Zarządzanie Prywatnością".

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Czy konieczne jest podawanie nam swoich danych osobowych?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, abyś mógł założyć konto w naszym sklepie internetowym, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, w celu świadczenia Ci usługi:
- Imię, nazwisko, adres, adres e-mail, telefon w celu prawidłowej realizacji Twojego zamówienia (obsługi i dostarczenia zakupionego towaru)
- Dane firmowe, niezbędne do wystawienia faktury VAT za zakupiony towar

Jeżeli chcesz, możesz nam również podać swoją datę urodzenia, ta informacja nie jest wymagana do założenia konta i realizacji umowy.
Jeśli nie podasz nam Twoich danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, co skutkuje tym, że nie będziesz mógł korzystać z www.lemurart.pl.

Kiedy mogę wnieść sprzeciwi wobec przetwarzania moich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:
- przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
- Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Czy i komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Tak, zbierane przez nas dane mogą być udostępnione dostawcą usług, którzy potrzebują tych danych w celu wykonania czynności w naszym imieniu:

- operatorom systemów płatności internetowych, abyś mógł zrealizować płatność za zakupy usług i towarów
- bankom w celu dokonania zwrotów pieniędzy, gdy zrezygnujesz z zamówienia
- firmą kurierskim i pocztowym, aby zakupiony przez Ciebie towar, mógł zostać dostarczony pod wskazany adres
- biuru rachunkowemu prowadzącemu dla nas usługi księgowe i podatkowe
- podmiotom prowadzącym działalność windykacyjną – w razie zaległości płatniczych z Twojej strony
- organom administracji publicznej i innym publicznym podmiotom, jeśli wymagają tego od nas obowiązujące przepisy prawa, w zakresie i w celach z tych przepisów wynikających.
- Twoje wybrane dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. W przypadku przekazania lub udostępniania danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego zapewnimy, że zastosujemy wszelkie odpowiednie środki w celu zagwarantowania właściwej ochrony Twoich danych.

Ilość przekazywanych danych współpracującym z nami firmom jest ograniczona do wymaganego minimum. 

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym w formie profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym do profilowania), jednakże nie będzie to wpływać istotnie na Twoją sytuację, ani nie będzie wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych.

Profilowanie danych osobowych, którego będziemy dokonywać polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystanie ich do oceny niektórych informacji Tobie, w szczególności do analizy preferencji osobistych i w celu przygotowania dostosowanych do nich ofert naszych usługi i produktów.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?


Twoje dane osobowe, które nam przekazałeś w celu zawarcia i wykonania umowy świadczenia usług drogą elektroniczną, którą zawarłeś z www.lemurart.pl, przetwarzamy przez okres obowiązywania umowy, tzn. przez okres w jakim korzystasz ze swojego konta w naszym sklepie internetowym. Po likwidacji konta dane są przechowywane wyłącznie na potrzeby zabezpieczenia dochodzenia roszczeń lub z tytułu konieczności przechowywania dokumentacji wynikającymi z odrębnych przepisów prawa (np. podatkowego).

Dane do wykonania umowy sprzedaży produktów i usług, zamówionych przez Ciebie na www.lemurart.pl, przetwarzamy do momentu wykonania umowy i dostarczenia produktów oraz po jej wykonaniu w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa księgowego i podatkowego do momentu upływu terminów wynikających z odpowiednich przepisów.

Przechowujemy i przetwarza Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

Dane osobowe przetwarzane w realizacji programu lojalnościowego, konkursów oraz promocji będziemy przetwarzać przez czas ich trwania i okresie niezbędnym do rozliczeń podatkowych i czas przewidziany przepisami prawa.

Przechowujemy i przetwarzamy Twoje dane również w celach podatkowych i rachunkowych, a okres ich przechowywania wynika z przepisów podatkowych.


Pliki cookies

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu lemurart.pl
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 4. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 5. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 6. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 7. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 8. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 4. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.